Albert Polman, professor of nanophotonics and photovoltaics at UvA and AMOLF group leader, has received an Advanced Research Grant of 2.5 million euros from the European Research Council. Polman will use the grant to develop a new type of quantum electron microscope.

In the awarded project, Polman will use intense laser pulses to tailor the energy spectrum of high-energy electrons in a scanning electron microscope. This provides a unique way to control the quantum-mechanical electron wave packet in space and time. By combining materials excitation using these wavepackets and the detection of light that is emitted (cathodoluminescence) this creates an entirely new way of analytical electron microscopy.

ERC Advanced Research Grant

ERC Advanced Grants support excellent researchers at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track-record of research achievements. Candidates have to demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. The projects must be hosted at institutions in the EU or associated countries.

The European Research Council uses the ERC Advanced grants to allow outstanding research leaders to pursue ground-breaking, high-risk projects in Europe. Read the ERC press release here.

The 4 technical universities (4TU), including the University of Twente and WUR, are joining forces with three medical academic centers and venture investor Innovation Industries to bring medical technical (medtech) solutions to the market faster. This week, the Ministries of EZK and OCW awarded 8 million euros to the medtech consortium from the Thematic Technology Transfer (TTT) scheme. This TTT scheme is best practice in Europe in the field of support for spin-offs, incubators and universities. The consortium aims to further expand the good international position of the Dutch medtech sector.

This TTT scheme is best practice in Europe in the field of support for spin-offs, incubators and universities. The consortium aims to further expand the good international position of the Dutch medtech sector.

Technological innovations are desperately needed to keep healthcare affordable, qualitative and manageable in the long term. However, the route to the market is very complex and difficult for medtech spin-offs. The Knowledge Transfer Offices (KTO) of TU Delft, TU Eindhoven, University of Twente and Wageningen University & Research, together with the KTOs of Erasmus MC, RadboudUMC and Maastricht UMC, and VC fund Innovation Industries, are building a national and open program.

Less downtime and faster to the market

“The initiative for this application comes from 4TU, with the University of Twente as lead party,” says Roy Kolkman, Manager of the KTO of the University of Twente. “With this investment we lay an excellent foundation for the medtech spin-offs in the Netherlands. By enriching the breeding ground with the right knowledge and expertise, the chance of failure is smaller and the time-to-market is shortened. ”

Better propositions

“By joining forces between UMCs and TUs, we arrive at strong propositions,” says Thijs Spigt, KTO director of Erasmus MC. “The knowledge and experience within the consortium ensures faster validation and a better business proposition. Extensive attention is paid to clinical demand, technical feasibility and business development. ”

Expansion of leading position

“The Netherlands is a frontrunner in the development of new technologies. However, bringing it to market is a major challenge. We invest in this consortium and do everything we can to make it a success. In addition to capital, we make an important contribution with our knowledge, experience and network, “says Pleuni Hooijman, fund manager at Innovation Industries.”

Source: Health Valley news

Persbericht 9 April 2021

Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst.”

De staatssecretaris vervolgt: “De grootschalige publieke financiering voor deze vijf innovatieve toepassingen gaat een belangrijke bijdrage leveren om ons land welvarend te houden. Het is nodig dat de overheid een actievere rol op zich neemt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen te gaan verzilveren.”

De vijf bekostigde voorstellen vanuit onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie zijn:

Quantum Delta Nederland – 615 miljoen euro

De Nederlandse kennispositie op het gebied van quantumtechnologie behoort tot de wereldtop. Het voorstel om het ecosysteem verder uit te bouwen en om te zetten in bedrijvigheid wordt volledig bekostigd (615 miljoen euro). Quantum Delta Nederland werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantumtechnologie maakt gebruik van twee principes: verstrengeling en superpositieVerstrengeling betekent dat twee deeltjes niet-fysiek verbonden zijn. Als er één verandert, verandert de ander direct mee: sneller dan het licht. Dat maakt nieuwe, extreem veilige en snelle (communicatie)netwerken mogelijk. Superpositie zorgt ervoor dat qubits, in plaats van reguliere bits die alleen of 0 of 1 kunnen zijn, 0 en 1 tegelijk zijn. Dat maakt veel rekenkracht los. Berekeningen waar de huidige computers eeuwen over zou doen, kan een quantumcomputer wel.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt die eerste quantumcomputer die door de rekensnelheid van groot belang zijn voor efficiëntere productie of transport. Maar werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten zoals in DNA. Een andere toekomstige bijdrage is de bijdrage aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.

Regeneratieve geneeskunde: RegMed XB – 56 miljoen euro

Het gevraagde bedrag voor twee biomedische innovatievoorstellen wordt volledig bekostigd. Het gaat als eerste om RegMed XB (56 miljoen euro) dat vier Nederlandse pilotfabrieken (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde gaat bouwen. Hierin staat het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen centraal waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen.

Gezondheidszorg is een wereldwijde, groeiende markt vanwege de toenemende bevolking en vergrijzing. Effectieve behandelingen met gen- en stamceltherapie zijn dus ook een grote economische kans. Het economische doel van RegMed XB is het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om samen met onderzoekers deze innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt.

Health-RI: infrastructuur voor gezondheidsdata – 69 miljoen euro

Het tweede voorstel binnen het thema biomedische innovatie gaat over het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Het gevraagde bedrag van 69 miljoen euro vanuit de publiek-private samenwerking Health-RI wordt ook volledig bekostigd.

Data worden nu nog versnipperd beheerd door vele zorg- en wetenschapsorganisaties zoals de Universitair Medische Centra. De krachten bundelen is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor diagnose, behandeling en preventie. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte gecombineerd met een technologie als kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie – 338 miljoen euro

Het voorstel Groenvermogen is gedeeltelijk bekostigd (338 miljoen euro) en is gericht op de opschaling van waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Het betreft een integrale aanpak van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze sector waaronder een breed samenhangend onderzoeks- en innovatieprogramma en een onderwijsagenda. Het ontwikkelen kan bovendien sterk bijdragen aan de klimaatopgave.

De publieke investeringen moeten een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie. Industriële clusters waar hiervoor kansen liggen, zijn Noord-Nederland, Amsterdam, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland, Arnhem, Brainport Eindhoven en Limburg (Chemelot).

Meer onderzoek en innovaties zijn nodig om groene waterstof uiteindelijk efficiënt en goedkoper te kunnen toepassen. Zo ontstaan ook interessante verdienmodellen voor Nederland zowel in een mogelijke rol als producent of internationale distributeur.

AiNed: investeringsprogramma kunstmatige intelligentie – 276 miljoen euro

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publieke-private samenwerking van meer dan 250 deelnemers, heeft de eerste fase van haar investeringsvoorstel voor kunstmatige intelligentie (AI) grotendeels (276 miljoen euro) bekostigd gekregen. De ambitie van het zogenoemde AiNed-programma is om Nederland in de internationale kopgroep van landen te krijgen, zowel op het gebied van maatschappelijke voorwaarden als de economische benutting van AI.

AI kan breed worden toegepast voor bijvoorbeeld efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek of betere zorg. Het voorstel richt zich op een gecoördineerde Nederlandse aanpak om kennis en toepasbaarheid van AI via onderzoek, innovatie, valorisatie, onderwijs te versterken én te zorgen voor mensgerichte, verantwoorde toepassing van AI in de samenleving.

De focus in de aanpak voor de versnelde toepassing van AI in Nederland ligt bij sectoren die het meeste verdienvermogen opleveren: hightech industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Het strategische programma investeert daarom in het aantrekken en behouden van talentvolle AI wetenschappers, scholing en onderwijs, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen en het intensiveren van deelname in Europese programma’s waardoor er ook meer EU-geld naar Nederland komt.

Tweede ronde voor financiering vanuit Nationaal Groeifonds

In totaal diende staatssecretaris Mona Keijzer zes voorstellen namens betrokken partijen in voor de eerste ronde. Het voorstel FoodSwitch is niet gehonoreerd. Het Nationaal Groeifonds heeft aangekondigd dat er dit jaar een tweede ronde volgt waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is vandaag 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.

Nano4Society is op zoek naar een Business Manager.

Nano4Society komt voort uit het nationale programma NanoNextNL. Wetenschappelijke instituten en hun onderzoekers hebben nanotechnologie als fundamentele wetenschap verder ontwikkeld, en dit heeft geleid tot technische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Op hun beurt hebben bedrijven dit doorontwikkeld tot maatschappelijke oplossingen met impact. Nano4Society zet de positieve resultaten van NanoNextNL verder voort en bouwt door aan het verstevigen van het internationale nano ecosysteem.

 Om de doorontwikkeling van deze baanbrekende sleuteltechnologie te waarborgen zoeken we een Business Manager die als rasechte lobbyist ons manifest kan laten landen in het juiste netwerk, en zorgt voor draagvlak en financiële support voor het onderzoeksprogramma.

Lees hier de volledige vacature tekst voor Business Manager Nano4Society. Wellicht bent u of herkent u de Business Manager die we zoeken! U kunt uw interesse of mogelijke kandidaat kenbaar maken Albert van den Berg, voorzitter Nano4Society: 06 22 93 42 02. Kandidaten kunnen reageren tot en met 1 maart.

De vacature is gepubliceerd op de website van de Universiteit Twente.

Manifest Nano4Society 2030 gelanceerd
MinacNed en NanoNextNL ontwikkelen basisvisie voor nanotechnologie als sleuteltechnologie voor Nederland

Leeft de mens in 2050 langer, veiliger, duurzamer en gezonder? Heeft de quantum computer zijn intrede gedaan? Zijn de materialen dermate intelligent dat zij ons volledig van duurzame energie voorzien? Of misschien wel de belangrijkste: is kanker de wereld uit? Het zijn vragen waar we nu, aan de vooravond van het jaar 2020, geen pasklaar antwoord op hebben. Wat we wel weten is dat nanotechnologie een essentiële rol speelt in het zoeken naar antwoordfoto aanbieding manifest 20191216en. Om deze sleuteltechnologie op toonaangevende en innovatieve wijze te blijven inzetten, hebben MinacNed en NanoNextNL het manifest Nano4Society opgesteld. Een manifest dat als basisvisie kan dienen voor het zoeken naar oplossingen binnen actuele domeinen als gezondheid, veiligheid, duurzame energie, landbouw en voeding.

Dit manifest is op 16 december 2019 aangeboden aan Marc Hendrikse, boegbeeld High Tech Systems and Materials (HTSM), door Dave Blank, Albert van den Berg en Ronny van ‘t Oever.

Na het voltooien van het landelijke FES-programma NanoNextNL, met als doel het creëren van een ecosysteem voor de nanotechnologie in Nederland, hebben de deelnemende partners zich gebogen over een (selectieve) continuering van het programma. Die inspanning resulteerde in bovengenoemd manifest Nano4Society, een Nanovisie voor 2030 waarin beschreven wordt hoe we nanotechnologie als sleuteltechnologie kunnen toepassen. Dit manifest is opgesteld door MinacNed samen met de stichting NanoNextNL. MinacNed is de vereniging voor bedrijven en instellingen op het gebied van nano- en microtechnologie die samen economische waarde en impact creëren vanuit en voor Nederland. NanoNextNL heeft als missie om de creatie van duurzame economische en maatschappelijke waarde te versnellen door innovatieve nano- en microtechnologie te ontwikkelen en op de markt te brengen. Doel van beide partijen is het vormen van een duurzaam ecosysteem van onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers. De afgelopen maanden organiseerden MinacNed en NanoNextNL workshops en gesprekken met diverse stakeholders binnen de nanotechnologie over welke ontwikkelingen deze sleuteltechnologie de komende 20 jaren zullen ondergaan. Hieruit is een gezamenlijke basisvisie opgesteld voor nanotechnologie. Het verbinden van wetenschappelijke agenda’s met innovatieve uitdagingen, het integreren van de maatschappelijke component van technologische ontwikkeling en samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel.

Systemen doorontwikkelen

Het manifest Nano4Society focust zich op het vinden van antwoorden op thema’s als gezondheid, veiligheid, duurzame energie, landbouw en voeding. Binnen deze innovatielijnen werken de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nauw samen. Deze partijen zijn samengebracht door het landelijke FES-programma NanoNextNL, dat het creëren van een ecosysteem voor de nanotechnologie in Nederland tot doel heeft. Professor Albert van den Berg, bestuurslid van de stichting NanoNextNL: “Als we in 2050 antwoorden willen geven op maatschappelijke vraagstukken, dan is het essentieel dat we binnen de nanotechnologie op gestructureerde wijze de samenwerking op blijven zoeken. Denk maar eens aan vraagstukken rondom het krijgen van een beter begrip hoe ziektes ontstaan of bestreden kunnen worden. Organs-on-a-chip zijn systemen die ons dat begrip kunnen bieden, maar dan is het wel nodig dat we dergelijke systemen blijven doorontwikkelen. Of denk aan het toepassen van nanosystemen die het gedrag van tumoren kunnen beïnvloeden. Zo maar twee toepassingen waarvan wij denken dat nanotechnologie de bepalende factor gaat zijn.”

Sterke business cases

Maar nanotechnologie gaat verder dan gezondheidszorg. Het creëert ook maatschappelijke en economische impact door bijvoorbeeld nanosensoren toe te passen bij duurzame voedselproductie en het monitoren van voedingsproducten. Ronny van ‘t Oever, voorzitter van MinacNed: “De mogelijkheden zijn eindeloos, maar we moeten ons wel focussen op thema’s waar we echt het verschil kunnen maken. Het is onvoldoende om alleen aan kennis- en productontwikkeling te werken. De impact wordt pas echt groot als oplossingen op grote schaal worden toegepast door het bedrijfsleven. Om wetenschap, organisaties en bedrijven te koppelen binnen deze sleuteltechnologie maken we kennis toepasbaar en brengen we oplossingen naar de markt. Dat hebben we binnen de aangesloten bedrijven van MinacNed ook gemerkt. Door zeer nauw samen te werken met de wetenschap, zoals het nanotechnologie-cluster binnen de Universiteit Twente, kunnen we als bedrijf groeien en producten ontwikkelen die een sterke business case hebben. Dit manifest is een belangrijke bouwsteen om binnen Nederland toonaangevend te blijven binnen deze sleuteltechnologie.”

Financiële bijdrage politiek

Op 10 december is het manifest al toegelicht op de International Micro Nano Conference in de Jaarbeurs Utrecht. Vanaf 16 december kunt u officieel kennismaken met de inhoud daarvan. “We verwachten dat we met elkaar de juiste weg inslaan en daarbij ook de politiek ervan zullen overtuigen dat er een financiële bijdrage noodzakelijk is om met nanotechnologie impact te creëren. De middelen die nodig zijn om de beoogde doelen te bereiken, zijn gespecificeerd in het manifest”, besluit Van den Berg.

Landelijke dekking

MinacNed en NanoNextNL vertegenwoordigen gezamelijk startups, MKB- en grootbedrijven en kennisinstellingen. Met de landelijke dekking van kennisinstellingen en bedrijven wordt een ecosysteem gecreeerd waar binnen optimaal kan worden samengewerkt om antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken.

Lees de volledige visie nano4society 2030.

From 13-17 February a Holland High Tech trade delegation will visit Japan. The Dutch delegation with a focus on nanotechnology will be present at the international Nano Tech Expo 2017 in Tokio and get introduced to Japanese companies, investors and press at the Dutch embassy. The delegation comprises 14 organisations and companies, all active within innovative nanotechnology and/or nanotechnology research. In total 25 participants have joined the Holland High Tech Japan trade mission. The main exhibitors and organisers are NanoNextNL, Holst Centre and TNO.

The Holland High Tech Japan trade mission
13-17 February 2017
co-organised by Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk)- Tokio

Business introductions for start-ups

This Holland High Tech Japan trade mission is co-organised by Innovatie Attaché Netwerk in Tokio. At the Dutch embassy 12 nanotechnology start-ups from Holland receive introductions to Japanese companies, investors and press. These start-ups mainly emanated from NanoNextNL, being the business result from the collaboration between government and industry. By joining this trade mission these start-ups benefit from excellent networking opportunities, such as the international Nano Tech Expo with over 50.000 visitors and receiving arranged business introductions at the Dutch embassy in Tokio. The Holland Pavilion at the Nano Tech Expo 2017 will be visited by some VIPs, such as the Dutch ambassador in Japan, Mr. Aart Jacobi and the deputy director at the Dutch Ministry of Economic Affairs, Mr. Jasper Wesseling.

A global position in nanotechnology

The trade mission aims to present the Netherlands as a global nanotechnology player, being the result of a close collaboration between government, industry and education. These last years the Netherlands has invested heavily in developing a leading global position in nanotechnology.

Read more about the Mission to Japan

Dave Blank (chair NanoNextNL) in RTL Toekomstmakers: ‘If the Netherlands stays at the top in nanotechnology it will be in a position to jointly determine the acceptable risks of nanotechnology’.

Nanotechnology is one of the most promising technologies. A recent episode of the Dutch TV programme Toekomstmakers highlights the role played by nanotechnology in our everyday lives. But also what nanotech offers us in the future. A lot is already possible with nanotechnology: suntan lotion that you only need to apply a thin layer of and clothing that is water resistant. And we would not have mobile phones either without the very small chips that these use.

De belofte van nanotechnologie (Nanotechnoly’s promise, Dutch video)

The Netherlands occupies a top position in nanotech

By adapting atoms and molecules at the smallest level, we can manipulate materials. An example is producing materials that convert heat and movement into energy. Toekomstmakers interviews ‘mister Nano’ Dave Blank. The chair of NanoNextNL says that the Netherlands occupies a top position in the world of nanotechnology but that it can do even better still. If the Netherlands stays at the top then it can continue to lead the way and it will be in a position to jointly determine what the acceptable risks of nanotechnology are, for example.

Healthcare applications of nanotech

In this episode of Toekomstmakers, Philips explains how nanotechnology can be used in healthcare. For example, to do a blood test that reveals immediately if somebody has experienced a heart infarct. And when it comes to health we can do even more still, such as simulated ‘organs on a chip’. These contain all of the substances that real organs contain and can be used to test medicines.