Posts

The Dutch companies QuiX and PHIX started a collaboration in the project Qmode to overcome the packaging challenges of connecting large-scale quantum photonic processors to the outside world.

The Qmode project is funded with an MIT-R&D collaboration project grant from the Province Overijssel, dedicated to stimulate the innovation and development of products, processes and services of local SMEs working in the Dutch Top Sectors. The collaboration established in Qmode will help QuiX secure a leading position in the market for photonic quantum computing, while PHIX expands its expertise and services in the packaging and assembly of large photonic chips. The Qmode project reinforces the centrality of the Province Overijssel in the Dutch photonics landscape by recognizing and supporting the development of the innovative technologies developed by QuiX and PHIX.

PUSH THE LIMITS OF THE STATE OF THE ART IN INTEGRATED PHOTONICS

Within the Qmode project, QuiX and PHIX work together to connect a large quantum photonic processor of 50 input/output modes to the outside world. This involves more than 100 optical fiber connections, up to 5000 electrical connections, and new challenges in heat dissipation. Consequently, new techniques are required that push the limits of the current state of the art in integrated photonics packaging and assembly.

ADVANTAGE OF PHOTONIC QUANTUM COMPUTERS

Large-scale ( 50 modes) and fully reconfigurable quantum photonic processors are needed to demonstrate a real advantage of photonic quantum computers over classical supercomputers. Photonic quantum computing is attracting increasing attention as an alternative platform to quantum computers using other types of qubits such as, e.g., superconducting qubits. As these photonic processors scale to sizes involving thousands of tunable elements and hundreds of optical modes, new challenges arise in the packaging of these chips to connect them to surrounding components.

ABOUT QUIX

QuiX develops quantum photonic processors for quantum information processing and simulation. Using the proprietary TriPleX platform, QuiX provides unique quantum photonic processors that are not only large-scale and fully reconfigurable but also low loss and widely transparent to all suitable quantum light sources. QuiX demonstrated the world’s largest quantum photonic processor in a product launch last December, which can be found below.

ABOUT PHIX

PHIX Photonics Assembly offers packaging and assembly services for all major photonic integrated circuit (PIC) technology platforms, such as indium phosphide, silicon photonics, silicon nitride, and planar lightwave circuit. PHIX is specialized in hybrid integration of chip-to-chip and fiber-to-chip modules and provides a one-stop-shop for optoelectronic module assembly, from design to volume production. From a state-of-the-art facility in Enschede, The Netherlands, PHIX supports the global industrial development of PIC-enabled modules.

Source article: Kennispark Twente

Persbericht 9 April 2021

Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst.”

De staatssecretaris vervolgt: “De grootschalige publieke financiering voor deze vijf innovatieve toepassingen gaat een belangrijke bijdrage leveren om ons land welvarend te houden. Het is nodig dat de overheid een actievere rol op zich neemt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen te gaan verzilveren.”

De vijf bekostigde voorstellen vanuit onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie zijn:

Quantum Delta Nederland – 615 miljoen euro

De Nederlandse kennispositie op het gebied van quantumtechnologie behoort tot de wereldtop. Het voorstel om het ecosysteem verder uit te bouwen en om te zetten in bedrijvigheid wordt volledig bekostigd (615 miljoen euro). Quantum Delta Nederland werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantumtechnologie maakt gebruik van twee principes: verstrengeling en superpositieVerstrengeling betekent dat twee deeltjes niet-fysiek verbonden zijn. Als er één verandert, verandert de ander direct mee: sneller dan het licht. Dat maakt nieuwe, extreem veilige en snelle (communicatie)netwerken mogelijk. Superpositie zorgt ervoor dat qubits, in plaats van reguliere bits die alleen of 0 of 1 kunnen zijn, 0 en 1 tegelijk zijn. Dat maakt veel rekenkracht los. Berekeningen waar de huidige computers eeuwen over zou doen, kan een quantumcomputer wel.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt die eerste quantumcomputer die door de rekensnelheid van groot belang zijn voor efficiëntere productie of transport. Maar werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten zoals in DNA. Een andere toekomstige bijdrage is de bijdrage aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.

Regeneratieve geneeskunde: RegMed XB – 56 miljoen euro

Het gevraagde bedrag voor twee biomedische innovatievoorstellen wordt volledig bekostigd. Het gaat als eerste om RegMed XB (56 miljoen euro) dat vier Nederlandse pilotfabrieken (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde gaat bouwen. Hierin staat het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen centraal waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen.

Gezondheidszorg is een wereldwijde, groeiende markt vanwege de toenemende bevolking en vergrijzing. Effectieve behandelingen met gen- en stamceltherapie zijn dus ook een grote economische kans. Het economische doel van RegMed XB is het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om samen met onderzoekers deze innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt.

Health-RI: infrastructuur voor gezondheidsdata – 69 miljoen euro

Het tweede voorstel binnen het thema biomedische innovatie gaat over het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Het gevraagde bedrag van 69 miljoen euro vanuit de publiek-private samenwerking Health-RI wordt ook volledig bekostigd.

Data worden nu nog versnipperd beheerd door vele zorg- en wetenschapsorganisaties zoals de Universitair Medische Centra. De krachten bundelen is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor diagnose, behandeling en preventie. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte gecombineerd met een technologie als kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie – 338 miljoen euro

Het voorstel Groenvermogen is gedeeltelijk bekostigd (338 miljoen euro) en is gericht op de opschaling van waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Het betreft een integrale aanpak van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze sector waaronder een breed samenhangend onderzoeks- en innovatieprogramma en een onderwijsagenda. Het ontwikkelen kan bovendien sterk bijdragen aan de klimaatopgave.

De publieke investeringen moeten een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie. Industriële clusters waar hiervoor kansen liggen, zijn Noord-Nederland, Amsterdam, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland, Arnhem, Brainport Eindhoven en Limburg (Chemelot).

Meer onderzoek en innovaties zijn nodig om groene waterstof uiteindelijk efficiënt en goedkoper te kunnen toepassen. Zo ontstaan ook interessante verdienmodellen voor Nederland zowel in een mogelijke rol als producent of internationale distributeur.

AiNed: investeringsprogramma kunstmatige intelligentie – 276 miljoen euro

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publieke-private samenwerking van meer dan 250 deelnemers, heeft de eerste fase van haar investeringsvoorstel voor kunstmatige intelligentie (AI) grotendeels (276 miljoen euro) bekostigd gekregen. De ambitie van het zogenoemde AiNed-programma is om Nederland in de internationale kopgroep van landen te krijgen, zowel op het gebied van maatschappelijke voorwaarden als de economische benutting van AI.

AI kan breed worden toegepast voor bijvoorbeeld efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek of betere zorg. Het voorstel richt zich op een gecoördineerde Nederlandse aanpak om kennis en toepasbaarheid van AI via onderzoek, innovatie, valorisatie, onderwijs te versterken én te zorgen voor mensgerichte, verantwoorde toepassing van AI in de samenleving.

De focus in de aanpak voor de versnelde toepassing van AI in Nederland ligt bij sectoren die het meeste verdienvermogen opleveren: hightech industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Het strategische programma investeert daarom in het aantrekken en behouden van talentvolle AI wetenschappers, scholing en onderwijs, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen en het intensiveren van deelname in Europese programma’s waardoor er ook meer EU-geld naar Nederland komt.

Tweede ronde voor financiering vanuit Nationaal Groeifonds

In totaal diende staatssecretaris Mona Keijzer zes voorstellen namens betrokken partijen in voor de eerste ronde. Het voorstel FoodSwitch is niet gehonoreerd. Het Nationaal Groeifonds heeft aangekondigd dat er dit jaar een tweede ronde volgt waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is vandaag 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.

QuiX, located at Kennispark Twente and cooperation partner of the ANP cluster for Applied Nanotechnology at the University of Twente, confirms with this sale that it is a leader in the world of light technology. With this photonics technology, they are making an important contribution to the development of the first quantum computers. These do not yet exist, but their introduction is coming ever closer. These computers are going to change the world radically, is the prediction. Just think of personalised medication. With quantum computing, it is possible to calculate exactly what the composition and quantity of a medicine should be for an individual. However, the fields of application are much broader. The technology can be used in sectors such as MedTech, the chip industry and agriculture. What is the best time to sow (precision agriculture), can you ‘smell’ cancer through your breath and therefore detect it earlier, and when does an aircraft need specific maintenance? The trick is to calculate exactly what the right moment is, with the help of a computer that can make unprecedented calculations.

Photonic processors from QuiX

QuiX develops quantum photonic processors for quantum information processing and simulation. Using the proprietary TriPleX platform, QuiX provides unique quantum photonic processors that are not only large-scale and fully reconfigurable but also low loss and widely transparent to all suitable quantum light sources. QuiX demonstrated the world’s largest quantum photonic processor in a product launch last December, which can be found here:

QONTROL as first consumer

Qontrol, based in Bristol (UK), makes control electronics and supporting infrastructure for complex, massively multi-channel photonic integrated circuits (PICs). These PICs are now finding uses from telecommunications to fundamental science, and Qontrol’s products can be found powering them, in research labs worldwide.

Jelmer Renema, CTO of QuiX: “This is great news for QuiX. Qontrol is one of the leading quantum photonics technologies companies in Europe. This shows how QuiX can meet the most stringent technological requirements for quantum photonics.”

“We are thrilled and honoured to be the first to be able to kick the tires on QuiX’s awesome new line of photonic processors,” said Dr Josh Silverstone, Qontrol’s CTO. “With this device in our Bristol labs, we will be able to better understand and serve our customer’s needs, and particularly those customers wanting to put QuiX’s technology to use. It will be a fantastic tool for us to demonstrate what our own products can do, too, with the device’s visible-light capability promising to make for fabulous live demos.”