Posts

On Monday 14 June the Dutch State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy Mona Keijzer, visited the Quantum Delta NL Center for Quantum Materials and Technology in Eindhoven. During this working visit she was shown some of the cutting edge research projects and laboratories that stand to benefit directly from the € 615 million award from the National Growth Fund.

Alongside the discussions on Quantum, there was some time to focus on the unique open infrastructure that puts The Netherlands at the forefront of innovation in quantum- and nanotechnology. Out of the € 615 million NGF award, € 150 million is reserved for maintaining and developing this infrastructure. Prof. Guus Rijnders, chairman of NanoLabNL and member of the supervisory board of Quantum Delta, explained from first-hand experience why and how NanoLabNL develops and maintains a thriving technological ecosystem.

Guus Rijnders also offered Mrs. Keijzer the first edition of the newly published NanoLabNL Manifesto; a broad testimony that focuses on the importance of open access high-tech cleanrooms, facilities and equipment, important for education, research, technology development and transfer. NanoLabNL is crucial in maintaining our leading position in many current and future science, as well as research & innovation, that rely on micro and nano fabrication. He expressed his appreciation for the financial support and urged the State Secretary to keep the subject of a healthy and viable scientific climate high on the political agenda.

Download the manifesto

Persbericht 9 April 2021

Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst.”

De staatssecretaris vervolgt: “De grootschalige publieke financiering voor deze vijf innovatieve toepassingen gaat een belangrijke bijdrage leveren om ons land welvarend te houden. Het is nodig dat de overheid een actievere rol op zich neemt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen te gaan verzilveren.”

De vijf bekostigde voorstellen vanuit onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie zijn:

Quantum Delta Nederland – 615 miljoen euro

De Nederlandse kennispositie op het gebied van quantumtechnologie behoort tot de wereldtop. Het voorstel om het ecosysteem verder uit te bouwen en om te zetten in bedrijvigheid wordt volledig bekostigd (615 miljoen euro). Quantum Delta Nederland werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantumtechnologie maakt gebruik van twee principes: verstrengeling en superpositieVerstrengeling betekent dat twee deeltjes niet-fysiek verbonden zijn. Als er één verandert, verandert de ander direct mee: sneller dan het licht. Dat maakt nieuwe, extreem veilige en snelle (communicatie)netwerken mogelijk. Superpositie zorgt ervoor dat qubits, in plaats van reguliere bits die alleen of 0 of 1 kunnen zijn, 0 en 1 tegelijk zijn. Dat maakt veel rekenkracht los. Berekeningen waar de huidige computers eeuwen over zou doen, kan een quantumcomputer wel.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt die eerste quantumcomputer die door de rekensnelheid van groot belang zijn voor efficiëntere productie of transport. Maar werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten zoals in DNA. Een andere toekomstige bijdrage is de bijdrage aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.

Regeneratieve geneeskunde: RegMed XB – 56 miljoen euro

Het gevraagde bedrag voor twee biomedische innovatievoorstellen wordt volledig bekostigd. Het gaat als eerste om RegMed XB (56 miljoen euro) dat vier Nederlandse pilotfabrieken (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde gaat bouwen. Hierin staat het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen centraal waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen.

Gezondheidszorg is een wereldwijde, groeiende markt vanwege de toenemende bevolking en vergrijzing. Effectieve behandelingen met gen- en stamceltherapie zijn dus ook een grote economische kans. Het economische doel van RegMed XB is het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om samen met onderzoekers deze innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt.

Health-RI: infrastructuur voor gezondheidsdata – 69 miljoen euro

Het tweede voorstel binnen het thema biomedische innovatie gaat over het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Het gevraagde bedrag van 69 miljoen euro vanuit de publiek-private samenwerking Health-RI wordt ook volledig bekostigd.

Data worden nu nog versnipperd beheerd door vele zorg- en wetenschapsorganisaties zoals de Universitair Medische Centra. De krachten bundelen is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor diagnose, behandeling en preventie. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte gecombineerd met een technologie als kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie – 338 miljoen euro

Het voorstel Groenvermogen is gedeeltelijk bekostigd (338 miljoen euro) en is gericht op de opschaling van waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Het betreft een integrale aanpak van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze sector waaronder een breed samenhangend onderzoeks- en innovatieprogramma en een onderwijsagenda. Het ontwikkelen kan bovendien sterk bijdragen aan de klimaatopgave.

De publieke investeringen moeten een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie. Industriële clusters waar hiervoor kansen liggen, zijn Noord-Nederland, Amsterdam, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland, Arnhem, Brainport Eindhoven en Limburg (Chemelot).

Meer onderzoek en innovaties zijn nodig om groene waterstof uiteindelijk efficiënt en goedkoper te kunnen toepassen. Zo ontstaan ook interessante verdienmodellen voor Nederland zowel in een mogelijke rol als producent of internationale distributeur.

AiNed: investeringsprogramma kunstmatige intelligentie – 276 miljoen euro

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publieke-private samenwerking van meer dan 250 deelnemers, heeft de eerste fase van haar investeringsvoorstel voor kunstmatige intelligentie (AI) grotendeels (276 miljoen euro) bekostigd gekregen. De ambitie van het zogenoemde AiNed-programma is om Nederland in de internationale kopgroep van landen te krijgen, zowel op het gebied van maatschappelijke voorwaarden als de economische benutting van AI.

AI kan breed worden toegepast voor bijvoorbeeld efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek of betere zorg. Het voorstel richt zich op een gecoördineerde Nederlandse aanpak om kennis en toepasbaarheid van AI via onderzoek, innovatie, valorisatie, onderwijs te versterken én te zorgen voor mensgerichte, verantwoorde toepassing van AI in de samenleving.

De focus in de aanpak voor de versnelde toepassing van AI in Nederland ligt bij sectoren die het meeste verdienvermogen opleveren: hightech industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Het strategische programma investeert daarom in het aantrekken en behouden van talentvolle AI wetenschappers, scholing en onderwijs, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen en het intensiveren van deelname in Europese programma’s waardoor er ook meer EU-geld naar Nederland komt.

Tweede ronde voor financiering vanuit Nationaal Groeifonds

In totaal diende staatssecretaris Mona Keijzer zes voorstellen namens betrokken partijen in voor de eerste ronde. Het voorstel FoodSwitch is niet gehonoreerd. Het Nationaal Groeifonds heeft aangekondigd dat er dit jaar een tweede ronde volgt waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is vandaag 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.

From 13-17 February a Holland High Tech trade delegation will visit Japan. The Dutch delegation with a focus on nanotechnology will be present at the international Nano Tech Expo 2017 in Tokio and get introduced to Japanese companies, investors and press at the Dutch embassy. The delegation comprises 14 organisations and companies, all active within innovative nanotechnology and/or nanotechnology research. In total 25 participants have joined the Holland High Tech Japan trade mission. The main exhibitors and organisers are NanoNextNL, Holst Centre and TNO.

The Holland High Tech Japan trade mission
13-17 February 2017
co-organised by Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk)- Tokio

Business introductions for start-ups

This Holland High Tech Japan trade mission is co-organised by Innovatie Attaché Netwerk in Tokio. At the Dutch embassy 12 nanotechnology start-ups from Holland receive introductions to Japanese companies, investors and press. These start-ups mainly emanated from NanoNextNL, being the business result from the collaboration between government and industry. By joining this trade mission these start-ups benefit from excellent networking opportunities, such as the international Nano Tech Expo with over 50.000 visitors and receiving arranged business introductions at the Dutch embassy in Tokio. The Holland Pavilion at the Nano Tech Expo 2017 will be visited by some VIPs, such as the Dutch ambassador in Japan, Mr. Aart Jacobi and the deputy director at the Dutch Ministry of Economic Affairs, Mr. Jasper Wesseling.

A global position in nanotechnology

The trade mission aims to present the Netherlands as a global nanotechnology player, being the result of a close collaboration between government, industry and education. These last years the Netherlands has invested heavily in developing a leading global position in nanotechnology.

Read more about the Mission to Japan

Dave Blank (chair NanoNextNL) in RTL Toekomstmakers: ‘If the Netherlands stays at the top in nanotechnology it will be in a position to jointly determine the acceptable risks of nanotechnology’.

Nanotechnology is one of the most promising technologies. A recent episode of the Dutch TV programme Toekomstmakers highlights the role played by nanotechnology in our everyday lives. But also what nanotech offers us in the future. A lot is already possible with nanotechnology: suntan lotion that you only need to apply a thin layer of and clothing that is water resistant. And we would not have mobile phones either without the very small chips that these use.

De belofte van nanotechnologie (Nanotechnoly’s promise, Dutch video)

The Netherlands occupies a top position in nanotech

By adapting atoms and molecules at the smallest level, we can manipulate materials. An example is producing materials that convert heat and movement into energy. Toekomstmakers interviews ‘mister Nano’ Dave Blank. The chair of NanoNextNL says that the Netherlands occupies a top position in the world of nanotechnology but that it can do even better still. If the Netherlands stays at the top then it can continue to lead the way and it will be in a position to jointly determine what the acceptable risks of nanotechnology are, for example.

Healthcare applications of nanotech

In this episode of Toekomstmakers, Philips explains how nanotechnology can be used in healthcare. For example, to do a blood test that reveals immediately if somebody has experienced a heart infarct. And when it comes to health we can do even more still, such as simulated ‘organs on a chip’. These contain all of the substances that real organs contain and can be used to test medicines.