Van 13-17 februari 2017 bracht een delegatie van NanoNextNL-partners een bezoek aan Tokio, in samenwerking met het Innovatie-netwerk van de Nederlandse ambassade en ondersteund door Holland High Tech. De eerste dag op de ambassade omvatte een drukbezochte persconferentie met Japanse journalisten, gevolgd door een matchmaking door de in Tokio actieve startup-ondersteuning organisatie TEP. Daarna volgde op de NanoTech Expo 2017 een driedaagse presentatie van Nederlandse nanotechnologie vanuit een gezamenlijk Holland High Tech paviljoen. Met ruim 1.400 exposanten, 600 stands en 50.000 bezoekers is de Nano Tech Expo in Tokio een van ‘s werelds grootste specifiek op nanotechnologie gerichte beurzen en vormt daarmee voor exposanten een toegang tot met name de Aziatische markt. De topsector High Tech Systems & Materials heeft deze beurs daarom als strategisch belangrijk voor Nederland aangemerkt en een Holland High Tech paviljoen ondersteund.

De Holland High Tech / NanoNextNL delegatie van 25 deelnemers werd gevormd door vertegenwoordigers van het AMSYSTEMS Center van TNO en TU/e, DANNALAB, Delft IMP, DENSsolutions, DoMicro, Holst Centre, LipoCoat, nanoPHAB, SCIL Nanoimprint solutions, Simbeyond, Single Quantum, Surfix en VSParticle. Het NanoNextNL-programma heeft deze (deels startende) bedrijven en kennisorganisaties de afgelopen vijf jaar ondersteund. Op de beurs presenteerden deze organisaties hun door nanotechnologie mogelijk gemaakte producten en diensten aan honderden bezoekers.

Special Award

De organisatie van de beurs kende aan het Holland HighTech Paviljoen de Nano Tech Expo 2017 Special Award toe. Ook werd het paviljoen via de website van de beurs specifiek aanbevolen als een van de Top 10 te bezoeken locaties op de beurs. De Nederlandse ambassadeur in Japan, Aart Jacobi: “Ik feliciteer de Nederlandse delegatie van harte met deze prijs. De Nederlandse hightechsector presenteert zich wederom uitstekend in Japan.”

Ook directeur Jasper Wesseling (ministerie van Economische Zaken), die als lid van het topteam HTSM aanwezig was, sprak zijn complimenten uit voor de Nederlandse Holland High Tech samenwerking. “Nano is mega!”

Innovatie attaché Jan-Hein Chrisstoffels: “Nederland staat bekend om zijn pragmatische mentaliteit, zijn slimme toepassing van technologie, zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Japan kent een grote hightech industrie, en investeert jaarlijks 150 miljard euro aan R&D.”

Dick Koster, zakelijk directeur NanoNextNL: “Het doel van deze missie was om nieuwe op nanotechnologie gebaseerde producten en diensten van Nederlandse bedrijven en onderzoekscentra te tonen die zijn voortgekomen uit NanoNextNL. Een bezoek aan de Nano Tech Expo 2017 is daarbij vooral voor start-up ondernemers een unieke kans om direct contact en ervaring op te doen met de Japanse en bredere Aziatische zakencultuur en zo sneller en bewuster de stap naar deze omvangrijke markt te kunnen maken.”

Japanse contacten

Bezoekers van grote potentiële Japanse eindgebruikers, zoals Hitachi, Panasonic, Sharp en diverse distributeurs hebben interesse getoond in het productportfolio van de exposanten in het Holland High Tech paviljoen. Naar aanleiding daarvan heeft het bedrijf VSParticle al tijdens de beurs een concrete overeenkomst met distributeur Kyodo besproken voor levering van hun nieuwe technologie om veilig en eenvoudig nanodeeltjes te kunnen produceren. In het algemeen hebben de exposanten ervaren dat er goede mogelijkheden zijn om op basis van Nederlandse nanotechnologie toe te leveren aan in de Japanse en Aziatische markt gevraagde nieuwe technologische oplossingen.

Over NanoNextNL

NanoNextNL is het door het ministerie van Economische Zaken gestimuleerde Nederlands nationale programma voor nano- en microtechnologie waaraan in de afgelopen 5 jaar door 30 kennisorganisaties en 90 multinationals, mkb en start-up bedrijven invulling is gegeven. Vanuit het onderzoeksprogramma zijn op basis van nano- en microtechnologie nieuwe mogelijkheden ontwikkeld voor het op een maatschappelijk verantwoorde manier beschikbaar maken van nieuwe ICT en electronica-mogelijkheden, duurzame energie, innovatieve gezondheidszorg, gezond voedsel en schoon water. Vanuit het hieraan verbonden valorisatieprogramma hebben 24 geselecteerde startende en bestaande bedrijven extra ondersteuning ontvangen om hun technologie sneller naar de markt te brengen.